Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Indexen

Laatste aanpassing: 
Woe, 16/01/2013
Successierechten
 Legende 
A - schijven 
B - Successierecht op de vorige schijven 
C - Toepasselijk percentage op deze schijf

 

Vlaams Gewest
Tussen echtgenoten*
en erfgenamen in rechte lijn
  Tussen broers en zussen**  Tussen andere personen***
A****  B  C A  B  C  B  C
0 - 50.000  -  3%  0 - 75.000  -  30%  -  45%
50.000,01 - 250.000  1.500  9%  75.000,01 - 125.000  22.500 55%  33.750  55%
 ≥ 250.000,00  19.500  27% ≥ 125.000,01  50.000 65%  61.250  65%

* Eveneens geldig voor de wettelijk samenwonenden (met of zonder samenlevingscontract) en de feitelijk samenwonenden (minimum 1 jaar samenwonend).
** Dit tarief is toepasbaar op het netto-aandeel van elke rechtverkrijgende.
*** Dit tarief is toepasbaar op de som van de netto-aandelen, verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep.
**** Gedeelte van het netto-aandeel van elk der rechthebbenden: afzonderlijk toe te passen op de onroerende en de roerende goederen.

Brussel-Hoofdstad
Tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden* en erfgenamen in rechte lijn   Tussen broers en zussen Tussen ooms en neven Tussen andere personen
 A  B C  A B  C A B C A B C
0 - 50.000 - 3% 0 - 12.500 - 20% 0 - 50.000 - 35%

0 - 50.000

 -  40%
50.000,01 -100.000 1.500 8% 12.500,01 - 25.000 2.500 25%            
100.000,01  -175.000 5.500 9% 25.000,01  - 50.000 5.625 30%            
175.000,01 -250.000 12.250 18%  50.000,01  - 100.000 13.125 40% 50000,01 - 100.000 17.500 50% 50.000,01 - 75.000 20.000 55%
250.000,01 - 500.000 25.750 24% 100.000,01 - 175.000 33.125 55% 100.000,01  - 175.000  42.500 60% 75.000,01 - 175.00 33.750 65%
 ≥ 500.000,01 85.750 30%

175.000,01 - 250.000 ≥ 250.000

 

74.375    119.375

60%    65%

 

≥ 75.000,01

 

87.500 70% ≥175.000,01  98.750  80%

* Geldig voor de wettelijk samenwonenden die een wettelijke verklaring van samenwoning hebben afgesloten.

Waals Gewest
Tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden*
en erfgenamen in rechte lijn
  Tussen broers en zussen  Tussen ooms en
neven
Tussen andere
personen
 A    B    C    A  B  C  B  C  B  C
 0 - 12.500  -   3%   0 - 12.500  -   20  -   25  -   30%
 12.500,01 - 25.000  375**    4%  12.500,01 - 25.000  2.500    25  3.125    30  3.750  35%
 25.000,01 - 50.000  875  5%  25.000,01 - 75.000  5.625    35  6.875    40  8.125  60%
 50.000,01 - 100.000  2.125  7%   75.000,01 - 175.000  23.125    50  26.875    55  38.125  80%
 100.000,01 - 150.000  5.625  10%  ≥ 175.000,01  73.125    65  81.875  70  118.125  80%
 150.000,01 - 200.000  10.625  14%

* Geldig voor de wettelijk samenwonenden die een wettelijke verklaring van samenwoning hebben afgesloten en die gedomicilieerd zijn bij de overledene op het ogenblik van het overlijden.
** De erfgenaam, de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende die een netto-erfdeel ontvangt van minder dan 125.000 EUR, geniet een totale vrijstelling van successierechten op de eerste 25.000 EUR.  

 200.000,01 - 250.000  17.625  18%
 250.000,01 - 500.000  26.625  24%
 ≥ 500.000,01  86.627  30%
Laatste aanpassing: 
Don, 17/01/2013

Kosten voor notarisakte en -honoraria

Bedrag van de akte Verkoping uit de hand Hypothecaire
krediet-
akte ***

Vlaams gewest Waals gewest Brussel-Hoofdstad
5% 10% 6%* 12,50% 12,50%** 12,50%
20.000 2.675 3.675 2.875 4.175 1.675 4.175 1.445
30.000 3.451 4.951 3.751 5.701 1.951 5.701 1.724
40.000 4.157 6.157 4.557 7.157 2.157 7.157 1.958
50.000 4.833 7.333 5.333 8.583 2.333 8.583 2.188
60.000 5.471 8.471 6.071 9.971 2.471 9.971 2.386
70.000 6.068 9.568 6.768 11.318 3.818 11.318 2.581
80.000 6.637 10.637 7.437 12.637 5.137 12.637 2.755
90.000 7.206 11.706 8.106 13.956 6.456 13.956 2.928
100.000 7.775 12.775 8.775 15.275 7.775 15.275 3.124
120.000 8.913 14.913 10.113 17.913 10.413 17.913 3.492
140.000 10.051 17.051 11.451 20.551 13.051 20.551 3.861
160.000 11.189 19.189 12.789 23.189 15.689 23.189 4.230
180.000 12.327 21.327 14.127 25.827 18.327 25.827 4.577
200.000 13.465 23.465 15.465 28.465 20.965 28.465 4.945
220.000 14.603 25.603 16.803 31.103 23.603 31.103 5.314
240.000 15.741 27.741 18.141 33.741 26.241 33.741 5.652
260.000 16.817 29.817 19.417 36.317 28.817 36.317 5.972
280.000 17.831 31.831 20.631 38.831 31.331 38.831 6.293
300.000 18.845 33.845 21.845 41.345 33.845 41.345 6.613
320.000 19.860 35.860 23.059 43.859 36.359 43.859 6.933
340.000 20.873 37.873 24.273 46.373 38.873 46.373 7.231
360.000 21.886 39.886 25.486 48.886 41.386 48.886 7.551
380.000 22.900 41.900 26.700 51.400 43.900 51.400 7.872
400.000 23.914 43.914 27.914 53.914 46.414 53.914 8.192
420.000 24.928 45.928 29.128 56.428 48.928 56.428 8.512
440.000 25.942 47.942 30.342 58.942 51.442 58.942 8.832
460.000 26.955 49.955 31.555 61.455 53.955 61.455 9.153
480.000 27.969 51.969 32.769 63.969 56.469 63.969 9.473
500.000 28.893 53.893 33.983 66.483 58.983 66.483 9.793

Opmerking: het gaat slechts om benaderende provisies, berekend aan de hand van de site notaris.be met 700 EUR diverse kosten. Voor informatie over vermindering van registratierechten en abattementen wordt verwezen naar de sites van de betreffende overheden.


*-Tarief bescheiden woning.   
**-Met abattement van 7.500 EUR op 60.000 EUR.
***-Met inbegrip van 10 % toebehoren.

Laatste aanpassing: 
Woe, 10/04/2013
Belastingen en bijdragen in verzekeringen
Takken verzekerings-contract  Bijdragen:
Fonds der Gehandicapten,
Rode kruis, RIZIV, Fonds voor Arbeidsongevallen, enz.
Totaal
   %  %  %
 B.A. Auto      
 T & Z, 2-wielers + garagehouders 9,25 17,85 27,10
 Transport van zaken < 3,5 T 9,25 12,85 22,10
 Transport van zaken > 3,5 T* 1,40 12,85 14,25
 Transport van zaken > 12 T * 1,40 12,85 14,25
 Transport van zaken > 12 T ** 0 12,85 12,85
 Bijkomende risico's Auto      
 T & Z, 2-wielers + garagehouders 9,25 17,5 26,75
 Transport van zaken < 3,5 T 9,25 12,5 21,75
 Transport van zaken > 3,5 T* 1,40 12,5 13,90
 Transport van zaken > 12 T * 1,40 12,5 13,90
 Transport van zaken > 12 T ** 0 12,5 12,50
 Top Bijstand  -   -  13,00
 Andere waarborgen Auto 9,25 7,5 16,75
 Brand-Diefstal-Financiele bescherming 9,25 6,5 15,75
 Alle risico's (waardevolle voorwerpen) 9,25  6,50*** 9,90
 Persoonlijke ongevallen 9,25  -  9,25
 B.A. Familiale 9,25  -  9,25
 Obj. Aanspr. Brand + Ontploffing 9,25 9,5 18,75
 B.A. Uitbating 9,25  -   - 
 Arbeidsongevallen      
 Personeel niet-onderworpen  -  24,77**** 24,77****
 Personeel onderworpen  -  4,77**** 4,77****
 Transport      
 Belgie 9,25  -  9,25
 Internationaal 1,40  -   - 
 Leven      
Individuele Levensverzekering      
 (behalve Pensioensparen, RIZIV en VAPZ) 2  -  2
 Pensioensparen, RIZIV en VAPZ  0*****  -  0
 Levensverzekering met rechtspersoon als verzekeringnemer 4,40  -  4,40
 Groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging  4,40*****  -  4,40
 Ziekte-Invaliditeit      
 Gewaarborgd inkomen 9,25  -  9,25
 Hospitalisatie 9,25 - 9,25
 Kapitalisatie-operatie (tak 26) 0  -  0

* En die een verminderde taks genieten van 1,40 %.
** En die een verminderde taks genieten van 0 %.
*** Op 10 % van de premie.
**** Het is mogelijk dat de overheid beslist om dit percentage te verminderen en dit retroactief vanaf 01/01/2013.
***** VAPZ, RIZIV en IPT: 9,25 % op de bijdragen arbeidsongeschiktheid.

Laatste aanpassing: 
Vri, 01/02/2013

Voor wagens ingeschreven in Vlaanderen wordt de belasting op inverkeerstelling berekend volgens een nieuwe berekeningsmethode die rekening houdt met diverse milieukenmerken van het voertuig, waaronder CO2-uitstoot, brandstoftype en euronorm. Om een exacte berekening te maken voor Vlaamse voertuigen verwijzen wij u graag door naar de simulatietool van de Vlaamse Belastingsdienst.

Voor wagens die worden ingeschreven in Wallonië of Brussel wordt de belasting op inverkeerstelling bepaald op basis van het fiscaal vermogen, volgens een degressieve schaal afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. Indien het vermogen van eenzelfde motor uitgedrukt in fiscale
paardekracht (PK) en in kilowatt (KW) een verschillend bedrag opleveren, wordt steeds het hoogste bedrag aangerekend.    

      Benzine
of diezel
Euro
4 LPG
 Tot 8 PK en/of  Tot 70 KW 62 € -
 van 9 tot 10 PK en/of  van 71 tot 85 KW 123 € -
 van 11 tot 11 PK en/of  van 86 tot 100 KW 495 € 197 €
 van 12 tot 14 PK en/of  van 101 tot 110 KW 867 € 569 €
 van 15 tot 15 PK en/of  van 111 tot 120 KW 1.239 € 941 €
 van 16 tot 17 PK en/of  van 121 tot 155 KW 2.478 € 2.180 €
 meer dan 18 PK en/of  meer dan 156 KW 4.957 € 4.659 €
Laatste aanpassing: 
Don, 21/02/2013
Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

Barema sociale bijdragen 2013

      Bijdrage 2013
Referentie-inkomen* Sociale bijdrage (op de betrokken schijf) VAPZ
 0 ► 12.830,63  22,00 %
(van 12.830,63 = 2.822,74)
 Maximum
(% van het referentie-inkomen*)
 8,17 %
12.830,63 ► 55.405,04 22,00 %  Absoluut minimum  100 EUR
55.405,04 ► 81.649,49 14,16 %  Absoluut maximum  3.017,73 EUR
+ 81.649,49 
 0 % Sociale VAPZ
Minimum referentie-inkomen*  
voor de aftrekbaarheid van de premies
Maximum
(% van het referentie-inkomen*)
 9,40 %
Minimuminkomen  Absoluut minimum  111,12 EUR
Zelfstandige in hoofdberoep -
 Absoluut maximum  3.472,05 EUR
Zelfstandige in bijberoep 12.830,63 EUR * Geïndexeerd netto-belastbaar beroepsinkomen 2010.
Indexatiecoëfficient: 1,0914513
Meewerkende echtgenoot 5.636,50 EUR

 

Individuele pensioentoezegging voor loontrekkende

Maximale werkgeversstorting voor 2013: 2.300 EUR.

Laatste aanpassing: 
Maa, 13/02/2012


TREX-INDEX

 


TREX Materieel


Factor

TREX Gebouw

Factor

ABEX

Factor
2012 130,169 1,000  167,342 1,000 705 1,000
2011 128,114 1,016 163,265 1,025 690 1,022
2010 127,353 1,022 157,562 1,062 670 1,052
2009 130,132 1,000 156,536 1,069 695 1,014
2008 129,178 1,008  150,731 1,110 665 1,060
2007 126,471 1,029 146,808 1,140 648 1,088
2006 125,178 1,040 141,689  1,181 612 1,152
2005 123,366 1,055 134,814 1,241 590 1,195
2004 121,916 1,068 128,950 1,298 560 1,259
2003 122,520 1,062 124,935 1,339 547 1,289
 2002  120,828  1,077  122,980   1,361   540   1,306 

 


TREX RATES

 
USD

EUR


GBP


EUR

CHF

EUR
2012 0,779 1,000 1,210 1,000 0,821 1,000
2011 0,764 1,020 1,184 1,022 0,789 1,040
2010 0,699 1,115 1,112 1,088 0,674 1,217
2009 0,764 1,020 1,115 1,085 0,679 1,208
2008 0,678 1,150 1,343 0,901 0,609 1,348
2007 0,763 1,021 1,484 0,815 0,620 1,324
2006 0,846 0,922 1,453 0,833 0,642 1,279
2005 0,773 1,008 1,442 0,839 0,649 1,264
2004 0,791 0,985 1,439  0,841  0,637 1,288
2003 0,959 0,812 1,539 0,786 0,687 1,195
 2002  1,106  0,704  1,596 0,758 0,674 1,217
Laatste aanpassing: 
Woe, 10/04/2013
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

Deze worden 6 werkdagen per week uitbetaald, dus in principe 26 dagen per maand. De vermelde maandelijkse
bedragen werden op deze basis berekend. Zij kunnen echter verschillen naargelang het aantal werkdagen per maand.

Zelfstandigen

Bruto-dagvergoeding (vanaf 01/12/2012)
  1ste maand   Vanaf de 2de maand Vanaf het 2de jaar*
 Met gezinslast 0 53,32 53,32
Zonder gezinslast Alleenstaande 0 40,30 40,30
Samenwonende 0 32,73

32,73

* Voor zover de zelfstandige zijn onderneming niet heeft stopgezet.

 

Werknemers

Opmerking: inhouding van 3,5 % op de uitkeringen hoger dan 1.283,36 EUR/maand zonder gezinslast en 1.545,70
EUR/maand met gezinslast.
 

1. Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid (tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid) voor invaliden vanaf 01/12/2012

    % van de bruto- vergoeding  Bruto-dagvergoeding Bruto-maandvergoeding
    Minimum* Maximum Minimum Maximum
  Met gezinslast  60 %  53,32 78,98 1.386,32 2.053,48
  Zonder gezinslast  Alleenstaande  60 %  42,67 78,98 1.109,42 2.053,48
 Samenwonende  60 %  36,59 78,98 951,34 2.053,48
 
2. . Invaliditeitsuitkering (vanaf het 2de jaar arbeidsongeschiktheid) voor invaliden vanaf 01/12/2012 
  % van de brutovergoeding Bruto-dagvergoeding Bruto-maandvergoeding
Minimum* Maximum Minimum Maximum
  Met gezinslast  65 %  53,32 85,64 1.386,32 2.224,04
  Zonder gezinslast  Alleenstaande  55 %  42,67 72,38 1.109,42 1.881,88
 Samenwonende  40 %  36,59 52,64 951,34 1.368,64

*Vanaf de 1ste dag van de 7de maand.

Laatste aanpassing: 
Don, 21/02/2013
RIZIV-tussenkomst      
Beroepsactiviteit  Voorwaarden  RIZIV-tussenkomst 2012  RIZIV-tussenkomst 2013
 Tandarts   2.149,29 EUR 2.208,61 EUR**
 Kinesist   * *
 Arts  Volledig geconventioneerd 4.324,69 EUR 4.444,05EUR**
   Gedeeltelijk geconventioneerd 2.127,03 EUR 2.169,60 EUR**
 Apotheker  Voltijds
(38 u/week)
* *
   Deeltijds (van 28 tot 38 u/week) * *
   Halftijds (van 19 tot 28 u/week) * *

* De bedragen zijn nog niet gepubliceerd.

**Deze bedragen moeten nog bevestigd worden door Koninklijk Besluit.

Laatste aanpassing: 
Woe, 16/01/2013
Belastingvoordeel 3de pijler (aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013)
 Formule  Maximaal aftrekbare premie  Opmerkingen
 Pensioensparen  940 EUR / belastingplichtige  Geen voorwaarden betreft inkomen, maar belastbaar inkomen in Belgie > 0 EUR. (Wie dus geen belastingen verschuldigd is, bekomt geen vermindering!)
 Langetermijnsparen (klassieke fiscale vrijstelling)-

 Absoluut maximum: 2.260 EUR*


- In principe: 15 % van de 1ste schijf van 1.880 EUR van het netto belastbaar inkomen + 6 % van het overschot.
In de praktijk: 6 % van het volledige netto belastbaar
inkomen + 169,20 EUR.

 De aldus berekende korf wordt verminderd met de bedragen die recht geven op:
  - de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van een lening (hypothecair) en de verzekeringspremie (woonsparen of langetermijnsparen);
  - de vermindering voor de enige en eigen woning.

 Belastingaftrek
voor de Enige en Eigen Woning
  2.260 EUR
  2 verhogingen gedurende
de 1ste  10 jaar zolang dit
de enige eigen woning blijft:
  • 750 EUR
  • 80 EUR indien 3 of meer kinderen ten laste

 Geen voorwaarden betreft inkomen, maar belastbaar inkomen in Belgie > 0 EUR.
(Wie dus geen belastingen verschuldigd is, bekomt geen vermindering!

 

Laatste aanpassing: 
Woe, 10/04/2013
Vennootschapsbelasting
Aanslagjaar 2012
Basisaanslagvoet = 33,99 %, inclusief de bijkomende crisisbijdrage van 3 %
Bedrijven die recht hebben op een verlaagde aanslagvoet
Schijven van belastbare inkomens Verminderde aanslagvoeten
Vennootschapsbelasting op de vorige schijf + aanslagvoet op deze schijf 
 Tot 25.000  -    24,98%
 25.000 ► 90.000  6.062,5    31,93%
 90.000 ► 322.500  26.212,5    35,54%
Personenbelasting: aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)
Om de belasting te berekenen, neemt u het inkomen van elke belastingplichtige afzonderlijk.
Barema personenbelasting   Van belasting vrijgestelde quotiteiten
 Inkomstenschijf  Basis (EUR)* Percentage Van belasting vrijgestelde quotiteit per persoon ten laste (EUR)
 0 ► 8.590,00  0  + 25%  Neen 6.990,00
8.590,01 ►
12.220,00
2.147,50  + 30%  1 kind + 1.490,00
12.220,01 ► 20.370,00 3.236,50  + 40%  2 kinderen  + 3.820,00
  20.370,01 ► 37.330,00 6.496,50  + 45%  3 kinderen  + 8.570,00
≥ 37.330,01 14.128,50  + 50%  4 kinderen   + 13.860,00
* zonder enig vrijgestelde quotiteit.
Aftrekbare giften: minimum 40 EUR.
 Meer dan 4 kinderen  + 5.290,00 per bijkomend kind

 

Men moet eveneens rekening houden met:

  • belastingverminderingen (o.a. voor vervangingsinkomens, premies van levensverzekeringen, afbetalingen, hypothecaire interesten, ...); 
    gemeentebelastingen
Laatste aanpassing: 
Woe, 10/04/2013
Referentie indexcijfers “Machinebreuk”
Conversietabel van indexcijfers NACE 300 naar index der consumptieprijzen (IP).
Toepassingsdatum    NACE 300 omgerekend in IP 
 01/01/2013   170,12
 01/07/2012   167,86
 01/01/2012   166,37
 01/07/2011   162,21
 01/01/2011   160,47
 01/07/2010   157,33
 01/01/2010   157,33
 01/07/2010   156,62
 01/01/2009   156,92
 01/07/2009   158,37
 01/01/2008   152,90
 01/07/2008   149,68
 01/01/2007   148,31
 01/07/2007   147,78
 01/01/2006   145,93
 01/07/2006   145,08
 01/07/2005   141,83
 01/01/2005   141,03
 01/07/2004   138,67
 01/01/2004   137,91
 
Arbeidsongevallen
 Datum    Wettelijk min. (EUR)    Wettelijk max.(EUR)   Plafond verzekeraar*       
01/2013
6.439,20 40.122,93 -
 01/2012   6.188,85  38.564,91 -
 01/2011   6.067,83  37.545,92  -
 01/2010    5.948,76    36.809,73    - 
 01/2009    5.948,76    36,809,73    - 
 01/2008    5.717,93    35.099,83    - 
 01/2007    5.605,69    34.411,60    - 
 01/2006    5.495,89    33.403,08    33.403,08  
 07/2005    5.388,04    32.748,12    32.748,12  
 01/2005    5.388,04    32.748,12    26.940,22  
 09/2004    5.282,14    31.578,00    26.410,73  
 01/2004    5.282,14    26.410,73    - 
 01/2003    5.178,69    25.893,45    - 
 01/2002    5.077,25    25.386,29    - 

*Artikel 39 bis Wet A.O.

Laatste aanpassing: 
Don, 04/07/2013
ABEX
Jaar van  onderschrijving ABEX index
01/2013 729
07/2012 711
01/2012 705
07/2011 694
01/2011 690
07/2010 673
01/2010 670
07/2009 684
01/2009 695
07/2008 692
01/2008 665
07/2007 654
01/2007 648
07/2006 621
01/2006 612
07/2005 596
01/2005 590
07/2004 579
01/2004 560
07/2003 552
01/2003 547
07/2002 540
01/2002 540
07/2001 527
01/2001 511
07/2000 503
01/2000 490
07/1999 484
01/1999 480
07/1998 472
01/1998 471
07/1997 466
01/1997 469

 

Index der consumentenprijzen
Basis 2004   2012 2013  
  Gezondheid* Normaal  Gezondheid* Normaal
Januari   118,25 119,88 120,00 121,63
 Februari   118,97 120,59 120,27
122,02
 Maart   119,01 120,85  120,50 
122,19
 April   118,99
120,93
120,49
122,14
 Mei   119,15 120,89 120,81
122,32
 Juni   119,00
120,61
   
 Juli   119,21
120,83    
 Augustus   119,47 121,36
   
 September   119,52
121,57
   
 Oktober   119,87
121,79    
 November   119,95
121,65
   
 December   120,06
121,66
   

* Voor de indexatie van huren, lonen en sociale bijdragen.

Omzetting van de indexen op basis van:   Toe te passen coefficient
 1996 (normaal)  X 1,1493
 1996 (gezondheid)  X 1,1377
 1988 (normaal)  X 1,4105
 1988 (gezondheid)  X 1,3717
1981  X 1,9082
 1974 - 1975  X 2,9388
1971  X 4,0261
1966  X 4,7866
Laatste aanpassing: 
Don, 04/07/2013
Vrijstellingen
B.A. Gezin - Brand - Top Elektronica
 Maand    (EUR)
07/2013 242,23
06/2013 241,82
05/2013 241,47
04/2013 241,56
03/2013 241,23
02/2013 240,45
01/2013 240,51
12/2012 240,49
11/2012 240,77
10/2012 240,34
09/2012 239,92
08/2012 238,88
07/2012 238,44
06/2012 238,99
05/2012 239,07
04/2012 238,92
03/2012 238,40
02/2012 237,00
01/2012 235,27
12/2011 235,18
11/2011 234,25
10/2011 233,89
09/2011 233,26
08/2011 233,46
07/2011 233,18
06/2011 232,47
05/2011 231,70
04/2011 231,13
03/2011 229,98
02/2011 228,65
01/2011 227,35 
12/2010  226,45 
 11/2010   226,18 
 10/2010    225,86  
 09/2010    225,15  
 08/2010    225,01  
 07/2010    224,92  
 06/2010   224,91
05/2010 224,05

 

Vrijstellingen

Natuurrampen - Tarificatiebureau

Maand (EUR)
07/2013
1192,11
06/2013 1190,07
05/2013 1188,34
04/2013 1188,80
03/2013 1187,16
02/2013 1183,34
01/2013 1183,65
12/2012 1183,54
11/2012 1184,92
10/2012  1182,78
09/2012  1180,74
08/2012 1175,59
07/2012 1173,45
06/2012 1176,15
05/2012 1176,56 
04/2012 1175,79
03/2012 1173,25
02/2012 1166,36
01/2012 1157,85
12/2011 1157,39
11/2011 1152,80
10/2011 1151,07
09/2011 1147,96
08/2011 1148,93
07/2011 1147,55
06/2011 1144,08
05/2011 1140,26
04/2011 1137,45
03/2011 1131,79
02/2011 1125,27
01/2011 1118,84
12/2010 1114,46
11/2010 1113,13
10/2010 1111,55
09/2010 1108,03
08/2010 1107,37
07/2010 1106,91
06/2010 1106,96
05/2010 1102,63
Laatste aanpassing: 
Don, 31/01/2013
Wettelijk pensioen
Jaarlijkse loongrenzen voor de berekening van het pensioen (op 01/01/2013)       Maandelijkse bruto minimumbedragen voor
volledige loopbaan (op 01/12/2012)
 Zelfstandigen  Werknemers  
Jaar Loongrens Jaar Loongrens  Zelfstandigen Bedrag
2013 64.295,26 2013 52.369,75* Gezinspensioen 1.363,30
2012 63.126,70 2012 51.092,44   Pensioen alleenstaande 1.047,84
2011 60.783,14 2011 49.773,66   Overlevingspensioen 1.047,84
2010  59.252,94 2010 47.960,29

2009  59.252,94 2009 47.171,84 Werknemers  Bedrag**
2008  57.228,56 2008 46.895,18
Gezinspensioen  1.386,40
2007  55.854,08 2007 44.994,88   Pensioen alleenstaande 1.109,47
2006  55.121,80 2006 44.081,27  Overlevingspensioen 1.092,02
2005  53.325,21 2005 43.314,93

2004  51.719,08 2004 41.564,11  
2003  50.899,28 2003 40.898,30  


* Voorlopig bedrag.
** Spilindex 136,09 (op 01/12/2012).
Deze bedragen zijn aangepast met de herwaarderingscoëfficiënt.

Laatste aanpassing: 
Don, 21/02/2013
Kinderbijslag    
 
  
Jaarlijkse bijslag 2013 (EUR)
 Op 01 december 2012  Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar 27,60
 Gewone kinderbijslag voor werknemers (EUR)  Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar 58,59
 Basis  Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar 82,02
 1ste kind  90,28  Voor kinderen van 18 tot en met 24 jaar 110,42
 2de kind  167,05 Kraamgeld (EUR) op 1 december 2012
 3de kind en volgende  249,41  1ste geboorte  1.223,11
 Leeftijdtoeslag  2de geboorte en elk der volgende  920,25
 Voor het eerste kind geboren na 21/12/1990 (EUR)  Elk kind uit een meerlingenzwangerschap  1.223,11
 Vanaf 6 jaar 15,73  
 Vanaf 12 jaar 23,95
 Vanaf 18 jaar 27,60
 Tweede en volgende kinderen (EUR)
 Vanaf 6 jaar 31,36
 Vanaf 12 jaar  47,92
 Vanaf 18 jaar 60,93
Laatste aanpassing: 
Maa, 13/02/2012


TREX-INDEX

 


TREX Materieel


Factor

TREX Gebouw

Factor

ABEX

Factor
2012 130,169 1,000  167,342 1,000 705 1,000
2011 128,114 1,016 163,265 1,025 690 1,022
2010 127,353 1,022 157,562 1,062 670 1,052
2009 130,132 1,000 156,536 1,069 695 1,014
2008 129,178 1,008  150,731 1,110 665 1,060
2007 126,471 1,029 146,808 1,140 648 1,088
2006 125,178 1,040 141,689  1,181 612 1,152
2005 123,366 1,055 134,814 1,241 590 1,195
2004 121,916 1,068 128,950 1,298 560 1,259
2003 122,520 1,062 124,935 1,339 547 1,289
 2002  120,828  1,077  122,980   1,361   540   1,306 

 


TREX RATES

 
USD

EUR


GBP


EUR

CHF

EUR
2012 0,779 1,000 1,210 1,000 0,821 1,000
2011 0,764 1,020 1,184 1,022 0,789 1,040
2010 0,699 1,115 1,112 1,088 0,674 1,217
2009 0,764 1,020 1,115 1,085 0,679 1,208
2008 0,678 1,150 1,343 0,901 0,609 1,348
2007 0,763 1,021 1,484 0,815 0,620 1,324
2006 0,846 0,922 1,453 0,833 0,642 1,279
2005 0,773 1,008 1,442 0,839 0,649 1,264
2004 0,791 0,985 1,439  0,841  0,637 1,288
2003 0,959 0,812 1,539 0,786 0,687 1,195
 2002  1,106  0,704  1,596 0,758 0,674 1,217
Laatste aanpassing: 
Don, 19/04/2012
RIZIV-tussenkomst        
Beroepsactiviteit  Voorwaarden  RIZIV-tussenkomst 2010  RIZIV-tussenkomst 2011  RIZIV-tussenkomst 2012
 Tandarts    2.058,08 EUR  2.086,89 EUR *
 Kinesist    1.403,42 EUR * *
 Arts  Volledig geconventioneerd  4.141,16 EUR 4.199,14 EUR 4.324,69 EUR**
   Gedeeltelijk geconventioneerd  2.036,77 EUR 2.065,28 EUR 2.127,03 EUR**
 Apotheker  Voltijds
(38 u/week)
 2.599,80 EUR * *
   Deeltijds (van 28 tot 38 u/week)  1.949,85 EUR * *
   Halftijds (van 19 tot 28 u/week)  1.299,90 EUR * *

* De bedragen 2011 en 2012 zijn nog niet gepubliceerd.
** Deze bedragen moeten nog bevestigd worden in het Belgisch Staatsblad.

Laatste aanpassing: 
Din, 03/01/2012

Verkeersbelasting

Toerisme, gemengd gebruik en minibus

Jaarlijkse taks toepasbaar vanaf 01/07/2010 tot 30/06/2012.
Gemeentebelasting inbegrepen.

Cilinderinhoud Fiscale PK Benzine/Diesel
(EUR)
< 750  4 73,66
751 - 950  5 92,27
951 - 1.150  6 133,32
1.151 - 1.350  7 174,24
1.351 - 1.550  8 215,42
1.551 - 1.750  9 256,61
1.751 - 1.950  10 297,40
1.951 - 2.150  11 385,84
2.151 - 2.350  12 474,41
2.351 - 2.550  13 562,72
2.551 - 2.750  14 651,16
2.751 - 3.050  15 739,73
3.051 - 3.250  16 968,88
3.251 - 3.450  17 1.198,16
3.451 - 3.650  18 1.427,58
3.651 - 3.950  19 1.656,34
3.951 - 4.150  20 1.885,62
4.151 - 4.350  21 1.988,45
4.351 - 4.650  22 1.091,28
4.651 - 4.850  23 2.194,10
4.851 - 5.050  24 2.296,93
5.051 - 5.250  25 2.399,76
5.251 - 5.550  26 2.502,59
5.551 - 5.750  27 2.605,42
5.751 - 5.950  28 2.708,24
5.951 - 6.150  29 2.811,07
6.151 - 6.350  30 2.913,90
6.351 - 6.650  31 3.016,73
6.651 - 6.850  32 3.119,56
6.851 - 7.150  33 3.222,38
7.151 - 7.350  34 3.325,21
7.351 - 7.550  35 3.428,04

 

Transport max. 3,5 t.
MTM   van… tot… kg Taks (EUR)
0 - 500  33,43
501 - 1.000 42,50
1.001 - 1.500 63,76
1.501 - 2.000 85,01
2.001 - 2.500 106,26
2.501 - 3.000 127,51
3.001 - 3.500 148,50
Motorfietsen
Jaarlijkse belasting vanaf 01/07/2010. 
Gemeentebelasting inbegrepen.  
cc Taks (EUR)
- 250 cc Vrijgesteld
+ 250 cc 52,27
 Voertuigen op LPG
Fiscale PK Bijkomende jaarlijkse belasting (EUR)
< 7 PK 89,16
 8 3 13 PK  148,68
≥ 14 PK   208,20

 

Belasting op de inverkeerstelling vanaf 01/10/2002
Ouderdom van het voertuig  0 - 8 PK 0 - 70 kW  9 - 10PK 71 - 85 kW 11 PK 86-100 kW 12 - 14PK 101-110 kW 15 PK 111 -120 kW  16 - 17PK 121-155 kW ≥ 17 PK 155 kW
 < 1 jaar  61,50  123,00  495,00  867,00  1.239,00  2.478,00  4.957,00
 1 - 2 jaar  61,50  110,70  445,50  780,30  1.115,10  2.230,20  4.461,30
 2 - 3 jaar  61,50  98,40  396,00  693,60  991,20  1.982,40  3.965,60
 3 - 4 jaar  61,50  86,10  346,50  606,90  867,30  1.734,60  3.469,90
 4 - 5 jaar  61,50  73,80  297,00  520,20  743,40  1.486,80  2.974,20
 5 - 6 jaar  61,50  67,65  272,25  476,85  681,45  1.362,90  2.726,35
 6 - 7 jaar  61,50  61,50  247,50  433,50  619,50  1.239,00  2.478,50
 7 - 8 jaar  61,50  61,50  222,75  390,15  557,55  1.115,10  2.230,65
 8 - 9 jaar  61,50  61,50  198,00  346,80  495,60  991,20  1.982,80
 9 - 10 jaar  61,50  61,50  173,25  303,45  433,65  867,30  1.734,95
 10 - 11 jaar  61,50  61,50  148,50  260,10  371,70  743,40  1.487,10
 11 - 12 jaar  61,50  61,50  123,75  216,75  309,75  619,50  1.239,25
 12- 13 jaar  61,50  61,50  99,00  173,40  247,80  495,60  991,40
 13 -14 jaar  61,50  61,50  74,25  130,05  185,85  371,70  743,55
 14 - 15 jaar  61,50  61,50  61,50  86,70  123,90  247,80  495,70
 ≥ 15 jaar  61,50  61,50  61,50  61,50  61,50  61,50  61,50

Indien de B.I.V. verschilt naargelang men rekening houdt met de PK of de kW, is de hoogste B.I.V. van toepassing.

Laatste aanpassing: 
Din, 03/01/2012
Belastingen en bijdragen in verzekeringen
Takken verzekerings-contract  Bijdragen: Fonds der Gehandicapten, Rode kruis, RIZIV, Fonds voor Arbeidsongevallen, enz. Totaal
   %  %  %
 B.A. Auto      
 T & Z, 2-wielers + garagehouders 9,25 17,85 27,1
 Transport van zaken < 3,5 T 9,25 12,85 22,1
 Transport van zaken > 3,5 T* 1,4 12,85 14,25
 Transport van zaken > 12 T * 1,4 12,85 14,25
 Transport van zaken > 12 T ** 0 12,85 12,85
 Bijkomende risico's Auto      
 T & Z, 2-wielers + garagehouders 9,25 17,5 26,75
 Transport van zaken < 3,5 T 9,25 12,5 21,75
 Transport van zaken > 3,5 T* 1,4 12,5 13,9
 Transport van zaken > 12 T * 1,4 12,5 13,9
 Transport van zaken > 12 T ** 0 12,5 12,5
 Top Bijstand  -   -  13
 Andere waarborgen Auto 9,25 7,5 16,75
 Brand-Diefstal-Financiele bescherming 9,25 6,5 15,75
 Alle risico's (waardevolle voorwerpen) 9,25  6,50*** 9,9
 Persoonlijke ongevallen 9,25  -  9,25
 B.A. Familiale 9,25  -  9,25
 Obj. Aanspr. Brand + Ontploffing 9,25 9,5 18,75
 B.A. Uitbating 9,25  -   - 
 Arbeidsongevallen      
 Personeel niet-onderworpen  -  24,97 24,97
 Personeel onderworpen  -  4,97 4,97
 Transport      
 Belgie 9,25  -  9,25
 Internationaal 1,4  -   - 
 Leven      
Individuele Levensverzekering      
 (behalve Pensioensparen, RIZIV en VAPZ) 1,1  -  1,1
 Pensioensparen, RIZIV en VAPZ  0****  -  0
 Levensverzekering met rechtspersoon als verzekeringnemer 4,4  -  4,4
 Groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging  4,40****  -  4,4
 Ziekte-Invaliditeit      
 Gewaarborgd inkomen 9,25  -  9,25
 Hospitalisatie 9,25 - 9,25
 Kapitalisatie-operatie (tak 26) 0  -  0

* En die een verminderde taks genieten van 1,40 %.
** En die een verminderde taks genieten van 0 %.
*** Op 10 % van de premie.
**** VAPZ, RIZIV en IPT: 9,25% op de bijdragen arbeidsongeschiktheid

Laatste aanpassing: 
Don, 19/04/2012
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (sinds 1 februari 2012)

Deze worden 6 werkdagen per week uitbetaald, dus in principe 26 dagen per maand. De vermelde maandelijkse bedragen werden op deze basis berekend.
Zij kunnen echter verschillen naargelang het aantal werkdagen per maand.

Zelfstandigen

Bruto-dagvergoeding 
  1ste maand   Vanaf de 2de maand Vanaf het 2de jaar*
Met gezinslast 0 51,41 51,41
Zonder gezinslast Alleenstaande 0 39,51 39,51
Samenwonende 0 32,08

32,08

* Voor zover de zelfstandige zijn onderneming niet heeft stopgezet.

 

Werknemers

Opmerking: inhouding van 3,5 % op de uitkeringen hoger dan 1.213,94 EUR/maand zonder gezinslast, 1.462,24 EUR/maand met gezinslast.

1. Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) voor invaliden vanaf 01/02/2012

    % van de bruto- vergoeding  Bruto-dagvergoeding Bruto-maandvergoeding
    Minimum* Maximum Minimum Maximum
  Met gezinslast  60 %  52,28 75,89 1.359,28 1.973,14
  Zonder gezinslast  Alleenstaande  60 %  41,83 75,89 1.087,58 1.973,14
 Samenwonende  60 %  35,87 75,89 932,62 1.973,14
 
2. Invaliditeitsuitkering (vanaf het tweede ja1.315,60ar arbeidsongeschiktheid) voor invaliden vanaf 01/02/2012
  % van de brutovergoeding Bruto-dagvergoeding Bruto-maandvergoeding
Minimum* Maximum Minimum Maximum
  Met gezinslast  65 %  52,28 82,22 1.359,28 2.137,72
  Zonder gezinslast  Alleenstaande  55 %  41,83 69,57 1.087,58 1.808,82
 Samenwonende  40 %  35,87 50,60 932,62

*Vanaf de 1ste dag van de 7de maand.

Pagina's